Qui Som

ART Situacions

Una mirada prospectiva

El sistema de valors sobre el qual hem sustentat la nostra societat es troba ara en plena redefinició. La cultura, l’art, constitueixen una eina eficaç per a aguditzar criteris, un camí que permet fer llum sobre la incertesa en la qual es troba submergit l’ésser humà.

Amb aquest convenciment sorgeix ART Situacions, convocatoria que pretén donar suport a l’art contemporani de l’escena emergent. Des de l’Edat Moderna fins a l’actualitat, la iniciativa privada ha estimulat de manera constant la creació artística. Podríem traçar una línia a partir dels Mèdici, impulsors del Renaixement, fins a Heiner Friedrich i Philippa de Menil, promotors de la Dia Art Foundation, que van motivar el desenvolupament de l’Art Minimal, per posar dos exemples il·lustres i molt separats en el temps. Aquesta proposta és un pas més per incentivar les iniciatives privades, fundacions i col·leccionistes, juntament amb tots els amants de l’art, i per a nosaltres és motiu de satisfacció sumar-nos-hi.

Conscient de la manca d’oportunitats que afronta el sector més jove de l’art actual, ART Situacions busca promoure’n la difusió i apropar-lo a un públic més ampli. Al mateix temps, no pretén reflectir els gustos propis dels col·leccionistes, com tampoc potenciar un tema o disciplina artística concrets, sinó dur a terme una mirada prospectiva. En aquesta edició tenim l’honor de col·laborar amb Teresa Blanch, María Corral, Yolanda Romero i Vicente Todolí, especialistes de reconegut prestigi nacional i internacional que han triat de forma consensuada deu artistes, incisiva panorámica de les generacions més joves d’Espanya i Portugal.

Sens dubte, es tracta d’un grup suggerent de creadors amb projecció transfronterera, que exhibeix la seva obra inèdita elaborada amb diversos mitjans, des de la pintura i l’objecte fins al vídeo o l’acció performativa. Un paisatge estimulant de gran capacitat polièdrica, unit per un intens desig de repensar la relació de l’ésser humà amb l’entorn.

Per nosaltres representa una gran satisfacció recolzar econòmicament la cultura espanyola i els artistes participants amb l’anhel compartit de contribuir a dinamitzar el teixit artístic. També voldria expressar el nostre agraïment a aquelles persones del món cultural que, amb el seu suport incondicional, han permès de consolidar aquesta convocatòria.

Pilar Forcada

Directora d’ART Situacions